Financieel verslag 2021

WML legt over de bedrijfsvoering, de financiën en het gevoerde beleid formeel verantwoording af in het financieel verslag 2021. Naast de jaarrekening bevat het financieel verslag onder meer ook het bestuursverslag, de accountantsverklaring en een aantal ‘cijfermatige’ bijlagen.  

Download finanieel verslag 2021