Beveiligde toegang
 

Als onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland dienen drinkwaterbedrijven aan hoge eisen te voldoen op het gebied van beveiliging. Het gaat hierbij om de informatiebeveiliging en de fysieke toegang tot productielocaties. WML werkt aan een programma om de beveiliging van de fysieke toegang door middel van organisatorische, bouwkundige en elektrotechnische maatregelen te vergroten. Allemaal bedoeld om onbevoegden te weren van de installaties en het daarin geproduceerde drinkwater.

In 2021 is in een pilot de beveiliging van een proeflocatie volledig opgehoogd naar de huidige hoge maatstaven. De komende jaren volgt de uitrol naar de andere locaties.