Imago-onderzoek
 

WML heeft in 2021 een onderzoek laten doen naar haar imago onder particuliere klanten, stakeholders (grootzakelijke klanten en maatschappelijke samenwerkingspartners) en medewerkers. Hieruit blijkt dat het imago onder medewerkers en stakeholders stabiel is ten opzichte van het vorige onderzoek uit 2019. Ons imago daalt iets bij de jongere particuliere klant en stijgt bij 65-plussers. Met name de stakeholders hadden suggesties om het imago te verbeteren. Zij vinden dat wij beter moeten laten zien dat we een groen en duurzaam bedrijf zijn, wat we daarvoor doen en hoe we dat doen. Verder zouden we zichtbaarder en actiever mogen worden in de samenleving. Het belang van schoon en gezond (drink)water zou meer moeten worden gepromoot en we zouden de bewustwording over toekomstige tekorten moeten vergroten. Daarbij moet aangetekend worden dat de mogelijkheden om zichtbaar te zijn tijdens grote publieksevenementen ook in 2021 zeer beperkt tot nihil waren.

Wij hebben naar aanleiding van het onderzoek acties geformuleerd waarmee we aan de gedane suggesties een vervolg geven. Een daarvan is dat we ons hebben voorgenomen meer te reageren op en stelling te nemen bij ongewenste ontwikkelingen. Dat geldt voor alle lagen van de organisatie, van de directie tot de vele medewerkers van WML die op allerlei plekken meedoen aan werkgroepen of andere overlegorganen. Onze intentie is hierin vaker dan voorheen te laten weten wat we van bepaalde zaken vinden. Om dit allemaal in één gedachte samen te vatten: WML mag minder bescheiden zijn.