Hoogwater in juli
 

In juli 2021 kreeg WML te maken met de gevolgen van het hoogwater als gevolg van de hevige regens van de voorafgaande weken. De gevolgen waren het grootst in de nabij de Maas gelegen productielocatie in Roosteren. Door de overstroming van de rivier raakte hier zowel de drinkwaterkelder als een transportleiding richting Susteren verontreinigd met sediment en bacteriën. Ook het waterwingebied met de bronnen overstroomde volledig. Dat gold zelfs ook voor de diepe winning die op een terp is aangelegd.

Omdat WML de drinkwaterproductie in Roosteren preventief had stilgelegd, hadden de overstromingen geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening. De levering werd overgenomen vanuit Susteren en IJzeren Kuilen. Het reinigen van Roosteren om deze locatie weer in gebruik te kunnen nemen was een hele klus. We hebben veel energie gestoken in het schoonkrijgen en desinfecteren van de installaties. Uiteindelijk werd daar ook chloor voor ingezet, met een dubbele beveiliging in het leidingnet zodat er nooit chloorresten konden weglekken. Deze uitzonderlijke schoonmaakactie had succes; de locatie in Roosteren kon na een aantal weken en vele rondes van meten en testen begin september weer in bedrijf worden genomen. Een operatie waar veel WML-afdelingen in vakantietijd aan meewerkten, maar waar de Limburgse klant niets van heeft gemerkt.

Behalve in Roosteren had het hoogwater ook elders gevolgen. Zo spoelde in Valkenburg, waar de overstromingen door de Geul het hevigst waren, een deel van het leidingnetwerk weg. Verder moest het hoofdkantoor van WML in Maastricht preventief worden geëvacueerd en overstroomden het winveld Roodborn bij Eys en het innamestation van Maaswater in Heel.