Werken onder COVID-19
 

Ondanks de lockdown waarmee het jaar begon, heeft WML haar dienstverlening richting klanten in coronajaar 2021 naar behoren uit kunnen voeren. Samen met onze medewerkers in de buitendienst -zij hebben de fysieke contacten met klanten, bijvoorbeeld bij het oplossen van een storing of het verwisselen van de watermeter- hebben we vooral gekeken naar wat er op een veilige en verantwoorde manier wél kan. Op die manier had de Limburgse drinkwatervoorziening ook in 2021 weinig tot niets te lijden van de pandemie. 

De organisatie van WML slaagde er tijdens de lockdowns wederom in om goed verbonden te blijven. We evalueerden hoe het de medewerkers in 2020 was vergaan. De initiatieven die we toen namen om het onderlinge contact en de betrokkenheid bij het bedrijf op peil te houden, werden goed gewaardeerd. We hebben ze dan ook in 2021 bestendigd en soms uitgebreid. Nieuw in 2021 was WML Connect. Het management team (MT) hield gedurende het jaar enkele online bijeenkomsten voor de hele organisatie. Hierin konden medewerkers met het MT in gesprek over thema’s die organisatiebreed spelen. Behalve over de coronamaatregelen zelf en hoe het iedereen verging, spraken we onder meer over werken post corona, veilig werken, de interne communicatie en het jaarplan voor 2022. Verder ging onze directeur ook in 2021 door met haar vlogs voor het personeel. Zowel de online bijeenkomsten als de vlogs werden goed gewaardeerd en druk bezocht of bekeken.

Uiteraard hielden we ons aan de coronamaatregelen en -adviezen van de regering, onder meer over  thuiswerken. Mensen voor wie dit te belastend was, hielden ook in 2021 de mogelijkheid om op kantoor te komen werken. Toen in september het thuiswerkadvies werd opgeheven, startten wij meteen met een pilot hybride werken. Afdelingen en teams kregen de ruimte om dit zelf in te richten. De bedoeling was de pilot eind 2021 af te ronden, maar de nieuwe lockdown gooide roet in het eten. De afronding volgt nu in 2022. Met de resultaten stellen we een definitieve regeling op voor het hybride werken.

Over het geheel gezien kon de WML-organisatie onder COVID-19 gewoon haar werk blijven doen. Daarbij plaatsten we de veiligheid van onze medewerkers en onze klanten steeds bovenaan. Medewerkers en organisatie zagen de voordelen van het online werken. Teams en afdelingen maakten eigen afspraken over hoe dit werd gecombineerd met het elkaar ontmoeten op kantoor. Er was volop ruimte voor eigen initiatieven van teams en afdelingen om online iets met elkaar te organiseren, zoals een pubquiz of koffiemomenten. We hebben goed op elkaar gelet en elkaar geholpen als het even moeilijk ging. Zo zijn we tot nu toe samen de pandemie goed doorgekomen.