Succesvolle hercertificering ISO-norm assetmanagement
 

WML heeft eind 2021 een succesvolle hercertificeringsaudit ondergaan van de ISO-norm 55.001. Keuringsinstantie Kiwa verleende het certificaat wederom voor drie jaar, zonder verbeterpunten die meteen of binnen drie maanden moesten worden opgelost. ISO 55.001 is een verbijzondering van ISO 9.001. Deze laatste is een kwaliteitsnorm die aangeeft dat bedrijven hun algemene bedrijfsprocessen op orde hebben. Drinkwaterbedrijven zijn wettelijk verplicht hieraan te voldoen. ISO 55.001 is een internationale norm en verdieping van ISO 9.001. Hij richt zich specifiek op het assetmanagement. Zijn de processen rond assets op orde? Is wat je doet aan investeringen in en onderhoud aan assets in lijn met de bedrijfsdoelen? Heb je voldoende aandacht voor risico’s? Hou je voldoende rekening met de bedreigingen voor de assets voor de korte en lange termijn?

WML behaalde haar eerste ISO 55.001-certificaat begin 2019, als derde drinkwaterbedrijf in Nederland. De certificering past in ons streven om de bedrijfsprocessen continu te blijven verbeteren. Kiwa was vorig jaar in haar terugkoppeling bijzonder positief over onze aanpak: ‘WML loopt binnen Nederland voorop met haar Assetmanagement-systeem’. Dat is iets om trots op te zijn.