WML klimaatneutraal
 

WML is sinds vorig jaar officieel klimaatneutraal. Wij zijn hiervoor gecertificeerd conform de Climate Neutral Standard. Een grote klapper op weg naar klimaatneutraal was de ingebruikname in 2021 van de windturbines in Windpark Ospeldijk. Maar WML startte al in 2015 een programma om klimaatneutraal te worden. Daarvoor zijn de laatste jaren en worden nog steeds de nodige (grote en kleine) maatregelen genomen. Allemaal bedoeld als bijdrage om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken, en om samen te werken aan een betere toekomst.

Een overzicht van wat wij onder meer deden en doen om onze CO2-uitstoot zo ver mogelijk naar nul terug te brengen:

  • aanleg van zonnepanelen op zo veel mogelijk van onze locaties;
  • zuiniger maken van ons wagenpark, onder meer met elektrische auto’s en een pilot met het gebruik van synthetische diesel bij sommige voertuigen;
  • toepassing van CO2-beprijzing in onze projecten. In alle relevante business cases houden wij rekening met de maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot, zodat duurzame alternatieven aantrekkelijker worden;
  • terugdringen van het energiegebruik op alle locaties, onder meer door efficiëntere en energiezuinigere pompen;
  • ingebruikname van de genoemde windturbines;
  • twee waterkrachtturbines die energie opwekken uit de hoogteverschillen in het leidingnet;
  • bouw van een installatie bij pompstation Groote Heide die thermische energie (warmte) haalt uit het opgepompte grondwater en daarmee het pompstation op duurzame wijze verwarmt. Dit project won in 2021 de WML Duurzaamheidsprijs;
  • de niet te vermijden restant CO2-uitstoot compenseren wij door te investeren in CO2-reductie via duurzame waterprojecten in Afrika.
     

In aansluiting op de maatregelen en projecten om WML klimaatneutraal te mogen noemen, spannen we ons in om het thema duurzaamheid verder invulling te geven. Dat gebeurt onder andere door de organisatie aan te sporen om met nieuwe ideeën te komen en vervolgens de potentie daarvan te onderzoeken. En het gebeurt ook door de uitvoering van het programma Zuinig op Water dat tot doel heeft om klanten en onszelf te stimuleren bewuster en zuiniger om te gaan met water. Een mooi bijeffect van een lager drinkwatergebruik is een lagere CO2-uitstoot. Drinkwater dat je niet hoeft te maken en leveren, stoot immers ook geen CO2uit.