PFAS
 

In 2021 bracht het RIVM een advies uit om strengere grenswaardes te gaan hanteren voor de aanwezigheid van PFAS in het drinkwater. Volgens het RIVM is het nog steeds volkomen verantwoord om kraanwater te drinken, maar het rijksinstituut vindt wel dat de totale hoeveelheid PFAS die mensen gedurende hun leven binnenkrijgen via voedsel en drinkwater verder omlaag moet. De concentraties van PFAS in het drinkwater van WML blijven op dit moment ruim binnen de grenswaardes die de Europese Unie hiervoor hanteert. Mocht de Nederlandse regering echter de door het RIVM bepleite strengere grenswaardes overnemen, dan zullen deze op enkele locaties van WML worden overschreden. WML treft PFAS, veelal in zeer lage concentraties, op meerdere winlocaties aan. Met name in de oppervlaktewaterwinningen en enkele freatische grondwaterwinningen waar mogelijk deels sprake is van geïnfiltreerd oppervlaktewater, zien wij een significante verhoging ten opzichte van de andere locaties. 

Omdat PFAS niet of nauwelijks in het milieu wordt afgebroken, al bij zeer lage concentraties schadelijk blijkt te zijn voor de gezondheid en niet of nauwelijks in de drinkwaterzuivering is te verwijderen, dringt de drinkwatersector erop aan de productie en het gebruik van PFAS  volledig te verbieden. Omdat deze stoffen echter haast overal worden gebruikt (van textiel tot waterafstotende sprays voor kleding en schoenen, voedselverpakkingsmaterialen, smeermiddelen, blusschuim en antiaanbaklagen in pannen) zal dit nooit in één keer gerealiseerd kunnen worden. Er zijn nu plannen om als eerste het gebruik van PFAS in voedingsverpakkingsmaterialen te verbieden.

De drinkwatersector heeft intussen afgesproken de meettechnieken om PFAS op te sporen verder te verfijnen en in 2022 Nederland breed te inventariseren in welke winplaatsen welke meetbare PFAS in welke concentraties voorkomen.