Klanttevredenheid gestegen
 

De klanttevredenheid bij WML was in 2021 opnieuw hoog. In het jaarlijkse onderzoek kwam het samenvattende algemene rapportcijfer van klanten voor onze dienstverlening uit op 7,9. Dat is even hoog als in 2020 en precies het doel dat wij ons hadden gesteld. Uitgesplitst naar verschillende processen zijn bijna alle rapportcijfers gestegen. Ook worden de meeste processen (zes stuks) gewaardeerd op of boven het doel van 7,9. Slechts drie processen halen dit cijfer niet: (de communicatie bij) de aanleg of sanering van leidingen, de betalingsprocedure en de klachtafhandeling. Ook hier zijn de cijfers echter gelijk aan of hoger dan in 2020. Over het geheel gezien is de klanttevredenheid in 2021 dus gestegen.