Oplevering windturbines

In de zomer van 2021 hebben WML en Coöperatie Zuidenwind de vier windturbines in gebruik genomen die ze samen bouwden in Ospeldijk. Twee molens zijn eigendom van WML, de andere twee zijn van de coöperatie. WML heeft de groencertificaten voor de windturbines van de coöperatie overgenomen. Daardoor wordt de gehele energiebehoefte van WML nu gedekt met stroom uit Limburgse wind. Deze mijlpaal draagt in hoge mate bij aan het feit dat WML een volledig klimaatneutrale organisatie is.

WML en Zuidenwind bouwden de windturbines na een lang en zorgvuldig proces met de omwonenden en de gemeente. De omwonenden zijn via tal van kanalen, van lokale en regionale media tot dorpsraden en buurtverenigingen, bij de voorbereidingen betrokken.