Onderzoek verlagen nitraatgehalte
 

WML is in 2021 doorgegaan met onderzoek naar hoe het gehalte aan nitraat (stikstof) in het drinkwater in de toekomst kan worden verlaagd. Volgens het Drinkwaterbesluit mag een liter drinkwater maximaal 50 mg nitraat bevatten. De concentraties in het drinkwater van WML vallen nog ruim binnen deze norm, maar gezien de (historische) uitspoeling van nitraat uit met name de landbouw naar het grondwater blijven er wel zorgen voor de lange termijn.

Nitraat in het water is voor WML geen nieuw probleem. Wij startten bijna 25 jaar geleden al met het programma Duurzaam Schoon Grondwater (DSG). Hierin werken wij in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden samen met agrariërs om de toepassing van stikstof en de uitspoeling daarvan in de bodem te verminderen. Dit is met name in Zuid-Limburg een groot succes gebleken. Vanwege het succes van DSG bij WML wordt deze aanpak nu landelijk toegepast.

Zoals gezegd valt het gemiddelde nitraatgehalte in het opgepompte grondwater nog steeds binnen de norm. Hierdoor is het voor WML tot dusver niet nodig gebleken een nitraatzuiveringsfabriek te bouwen. Wel onderzoekt WML in een pilot welke kansen en bedreigingen er zijn ten aanzien van het verwijderen van nitraat uit het grondwater in Zuid-Limburg. Er wordt daarbij gekeken naar wat dit technisch zou betekenen, wat er dan gebeurt met de kwaliteit van het water en hoe de reststroom (de zogenoemde brijn met een relatief hoog zoutgehalte, -red.) er uit zou zien.