Informatiebeveiliging
 

Volgens een in 2021 uitgevoerde verkennende inspectie door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is WML op het vlak van informatiebeveiliging voldoende in control. Als aanbieder van vitale diensten moeten wij voldoen aan de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Daarin is onder meer een meldplicht en zorgplicht opgenomen. Op beide punten voldoet WML aan de wet. De informatiebeveiliging is ook voldoende bestuurlijk ingebed.

Wij besteden veel aandacht aan het continu bewust maken van onze medewerkers van de informatierisico’s. Dit gebeurt van hoog tot laag in de organisatie. Onze maatregelen om risico’s te beperken, strekken zich ook uit tot de hele keten van mensen, processen, leveranciers en systemen. WML zet ethische hackers in om onafhankelijk te toetsen of de maatregelen die wij op het vlak van informatiebeveiliging treffen onze risico’s voldoende afdekken. We hebben nu de ambitie onze informatiebeveiliging te laten certificeren. Dit past in onze continue cyclus om processen te verbeteren.