Samenwerking langs de Maas
 

In april kwam de vernieuwde Atlas voor een Schone Maas beschikbaar. Dit is een productie van de ‘Schone Maaswaterketen’, de samenwerking tussen waterschappen, het Rijk en de drinkwaterbedrijven die hun water (deels) uit de Maas winnen. De Atlas geeft inzicht in het stroomgebied van de Maas en laat zien hoe de omgeving invloed heeft op de kwaliteit van het Maaswater. Het gaat hierbij met name om informatie over activiteiten waarbij mogelijk verontreinigd afvalwater in de Maas wordt geloosd. Met de Atlas kunnen de drinkwaterbedrijven betere risico-inschattingen maken en sneller verontreinigingen opsporen. Dat helpt om de Maas schoner te houden. De bedoeling is om de Atlas de komende jaren verder te vullen met informatie over activiteiten in Frankrijk en België.

In december tekenden 25 regionale partners tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas de bestuursovereenkomst voor de tweede fase Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ). Drinkwaterbedrijven WML en Brabant Water, regionale overheden, de land- en tuinbouwsector, terreinbeheerders en natuurorganisaties spreken hierin af de komende zes jaar € 200 miljoen te investeren in maatregelen om beter weerbaar te worden tegen watertekorten en extreem weer.